Els centres oberts infantils de Salt són un servei socioeducatiu diürn amb finalitats preventives. Donen suport, estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics, la millora de les relacions amb la família i iguals i l’enriquiment del temps lliure, evitant el deteriorament de les situacions de risc i compensant dèficits socioeducatius.

Els centres oberts donen suport als infants i també a totes les seves famílies a través de la participació de les activitat conjuntament amb els seus fills.

Demana informació:


dimarts, 14 de maig del 2013

Les famílies


 Els centres oberts infantils de Salt, atenem a infants de 5 i 6 anys fins a 11 i 12 anys (l'etapa d'educació primària) i les seves famílies. Per a nosaltres és molt important que la família de cada menor s'impliqui perquè el menor pugui desenvolupar-se i participar d'una forma còmode i que faciliti l'aprenentatge. És per això que cada família participa de la recollida dels infants, de l'espai de deures o bé de tota la sessió de la tarda depenent de les seves característiques.

Totes les famílies són derivades de Serveis Socials de Salt per diversos motius, els objectius principals a treballar amb els infants del centre obert són:

  • Millorar el temps d'oci dels infants (millorar el control i supervisió)
  • Millorar hàbits de socialització (relació amb els iguals, comunicació, ...)
  • Millorar relacions familiars (empatia, estratègies educatives, comunicació, ...)
  • Millorar hàbits de la vida quotidiana (horaris, higiene, alimentació...)
  • Donar suport a l'escolarització (utilització agenda, concentració i atenció...)
  • Millorar la gestió emocional dels infants ( aplicar coneixement, autoimatge, autoestima, automotivació, tolerància a la frustració....)