Els centres oberts infantils de Salt són un servei socioeducatiu diürn amb finalitats preventives. Donen suport, estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics, la millora de les relacions amb la família i iguals i l’enriquiment del temps lliure, evitant el deteriorament de les situacions de risc i compensant dèficits socioeducatius.

Els centres oberts donen suport als infants i també a totes les seves famílies a través de la participació de les activitat conjuntament amb els seus fills.

Demana informació:


diumenge, 27 d’abril de 2014

QUI SOM


Els centres oberts infantils de Salt els gestiona el Consorci de Benestar social Gironès Salt. El CBS gestiona, coordina i marca les línies d'actuació del servei. El servei de personal (educadora i integradores) és la Fundació Resilis qui s'ocupa de la seva gestió. 

L'equip educatiu dels centres oberts infantils de Salt està format per:


Susanna Garcia
Coordinadora dels COI de Salt
Educadora social

Judit Caballé
Educadora Social

Aida Pairó
Integradora Social
Estudiant d’Educació Social
 
Emma Ferrer
Integradora Social
 

A més, tenim suport, assessorament i col·laboracions de diverses persones de l'àmbit social, cultural i educatiu, com per exemple:

Glòria Fàbregas, suport tècnic a la coordinació del personal i altres.
Jordi Corominas, assessorament tècnic.
Alumnes de pràctiques de diferents universitats.
Els tècnics, les administratives, informàtics, educadors serveis socials i personal en general del CBS Gironès Salt.

entre d'altres...

0 comentaris: