Els centres oberts infantils de Salt són un servei socioeducatiu diürn amb finalitats preventives. Donen suport, estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics, la millora de les relacions amb la família i iguals i l’enriquiment del temps lliure, evitant el deteriorament de les situacions de risc i compensant dèficits socioeducatius.

Els centres oberts donen suport als infants i també a totes les seves famílies a través de la participació de les activitat conjuntament amb els seus fills.

Demana informació:


diumenge, 27 d’abril del 2014

QUI SOM


Els centres oberts infantils de Salt els gestiona el Consorci de Benestar social Gironès Salt. El CBS gestiona, coordina i marca les línies d'actuació del servei i actualment és la Fundació Infància i Família qui gestiona el personal dels dos Centres Oberts Infantils.

L'equip educatiu dels centres oberts infantils de Salt està format per:


Sandra Grau
Coordinadora dels COI de Salt
Educadora social del Centre Obert d'Adolescents

Júlia Mañà
Educadora Social del Centre Obert Infantil de Filadores

Clàudia Paredes
Integradora Social Centre Obert Infantil de Filadores

Marta Tortajada
Educadora Social del Centre Obert Infantil de Pacheco

Helena Hernando
Integradora Social Centre Obert Infantil de Pacheco

0 comentaris: